VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda VMR Bijeenkomsten

2024 Activiteit
19 september
donderdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang - Energietransitie en MBA's
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
20 november
woensdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang - Het voorzorgsbeginsel in het omgevingsrecht
De WItte Vosch, Utrecht

Activiteiten 2022

Activiteiten 2020

Activiteiten in 2018

Archief

Wilt u informatie van bijeenkomsten die voor 2018 hebben plaatsgevonden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Activiteiten in 2016

 • Circulaire Economie en Recht: van Afval naar Grondstof - 2 februari 2016
 • VMR Actualiteitendag 2016 - 17 maart 2016
 • De nieuwe Wet natuurbescherming - 9 juni 2016
 • Twee ontwerp AMvB's onder de loep - 15 september 2016
 • VMR Speciaal - Externe Veiligheid - 13 oktober 2016
 • Preadvies Milieubescherming in het omgevingsplan - 24 november 2016

Activiteiten in 2014

 • Nationale koppen en milieubescherming - 28 januari 2014
 • VMR Actualiteitendag 2014 - 20 maart 2014
 • Programmatische aanpak stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk? - 14 mei 2014
 • Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden - 24 juni 2014
 • Duurzame handel in juridisch perspectief - 26 september 2014
 • Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? - 18 november 2014

Activiteiten in 2012

 • De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen - 15 februari 2012
 • VMR ACTUALITEITENDAG - 29 maart 2012
 • Rechtsbescherming in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht - 15 mei 2012
 • Is de Omgevingswet goed voor het milieurecht? - 12 juni 2012
 • De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter? - 4 oktober 2012
 • Jubileumcongres 30 jaar VMR
 • Grensoverschrijdende waterproblematiek in de Europese stroomgebiedbenadering - 28 november 2012

Activiteiten 2024

VMR Jong: Kroeglezing milieurecht: Naleven en vooruitstreven - 1 februari 2024

VMR Bijeenkomst - Het recht: boost of belemmering voor duurzame handelsketens?  - 19 maart 

Programma en presentaties

VMR Actualiteitendag 2024 - 28 maart

Programma en presentaties

Activiteiten 2023

Activiteiten 2021

Activiteiten 2019

Activiteiten in 2017

 • HELF-VMR Conference: Trade and sustainability: CETA dissected - 26 januari 2017
 • VMR Actualiteitendag 2017 - 23 maart 2017
 • VMR goes WILD - 17 mei 2017
 • VMR Jubileumcongres - Transitie naar Duurzaamheid, een uitdaging voor het recht - 14 juni 2017
 • VMR Themamiddag - PAS op de plaats.....en nu? - 28 juni 2017
 • VMR Verdiepingsbijeenkomst - Het omgevingsrecht van de compacte stad - 21 september 2017
 • VMR Themamiddag - Met recht naar een circulaire economie - 10 oktober 2017
 • VMR Praktijkdag 2017 - 30 november 2017

Activiteiten in 2015

 • VMR Actualiteitendag 2015 - 19 maart 2015
 • Zorgplichten in het omgevingsrecht - 20 april 2015
 • Beleidsdoorwerking via instructieregels - 21 mei 2015
 • The EU Agenda for Environmental Law - 25 juni 2015
 • De verhouding tussen het EVRM en het materiële omgevingsrecht - 13 oktober 2015
 • VMR Praktijkdag 2015 - 25 november 2015
 • Waterkwaliteit in de Lage Landen - 4 december 2015

Activiteiten in 2013

 • Op zoek naar een optimaal stelsel voor het omgevingsrecht - 7 februari 2013
 • VMR Actualiteitendag 2013 - 20 maart 2013
 • Toezicht en handhaving - 18 april 2013
 • Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht - 23 mei 2013
 • Due diligence voor milieu bij internationaal ondernemen -  24 juni 2013
 • Duurzame gebiedsontwikkeling - 7 november 2013
 • VMR Praktijkdag 2013 - Het Activiteitenbesluit in de juridische praktijk - 27 november 2013