VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Informatie over lidmaatschap

Iedereen die zich interesseert voor het milieurecht kan lid van de VMR worden. Het voordeel van een lidmaatschap is dat u door de studiebijeenkomsten en publicaties op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen in het milieurecht. 

Leden kunnen de meeste VMR activiteiten gratis bijwonen en krijgen VMR Publicaties toegezonden. Aan de leden wordt alleen een toegangsprijs gevraagd, indien dit noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld de kosten van catering (lunch) of hogere zaalhuur. Niet-leden betalen in alle gevallen inschrijfkosten. 

Persoonsgebonden of collectief lidmaatschap?
U kunt kiezen voor een persoonsgebonden lidmaatschap of voor een collectief lidmaatschap. Voor een organisatie kan het aantrekkelijk zijn te kiezen voor een collectief lidmaatschap. Het collectief lidmaatschap is niet persoonsgebonden. Dit betekent dat 2 willekeurige medewerkers aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Leden van de VMR ontvangen 15% korting op het abonnementsgeld voor het Tijdschrift voor Milieu en Recht (niet in combinatie met andere kortingen). 

Contributie
De contributie bedraagt voor het persoonsgebonden lidmaatschap € 75 per jaar. Het lidmaatschap voor gepensioneerden bedraagt € 50 en voor voltijdstudenten € 15 per jaar.

De kosten voor het collectief lidmaatschap bedragen € 250 per jaar. Het collectief lidmaatschap geldt per vestiging.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Als u later in het jaar lid wordt, ontvangt u alsnog alle in dat jaar verschenen VMR Publicaties.  

Opzegging
Het lidmaatschap kan schriftelijk tot 1 december van het lopende jaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via dit formulier.