VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: '....het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht in de ruimste zin des woords, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het milieurecht.' [uit de statuten].

Met de aanduiding 'het milieurecht in de ruimste zin' wordt bedoeld dat de VMR zich richt op zowel het milieuhygiënerecht als op het recht ter bescherming van water, natuur en landschap.

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd.

De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen. 
 
De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden, de inkomsten uit speciale middagen en daarnaast door financiële ondersteuning van diverse bedrijven en overheden in de vorm van sponsoring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

kars-de-graaf-vmr

Prof. mr. K.J. de Graaf - voorzitter

hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen
Bekijk profiel
valerie-van-t-lam-vmr

Mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam - secretaris

advocaat (partner), Stibbe, geassocieerd mederwerker Universiteit Utrecht
Bekijk profiel
harm-dotinga-vmr

Mr. H.M. Dotinga - penningmeester

jurist Vogelbescherming Nederland

chris-backes-vmr

Prof. dr. C.W. Backes

hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht
Bekijk profiel

foto-ralph-frins-closeup

Dhr.mr. dr. R.H.W. Frins

universitair hoofddocent omgevingsrecht, Tilburg University
Bekijk profiel

foto-annick-van-der-harten

Mw. mr. A.M.J. van der Harten

jurist bestuurs- en omgevingsrecht, Catch Legal
Bekijk profiel

paul-vd-lee

Dhr. mr. dr. P.P. van der Lee

Coördinerend wetgevingsjurist Omgevingswet
Ministerie van BZK

marleen-velthuis-vmr

Mw. mr. M. Velthuis

advocaat, Loyens&Loeff
Bekijk profiel

maarten-verhoeven-vmr

Mr. M.J.H.M. Verhoeven

senior rechter, LDCR/Rechtbank Oost-Brabant

foto-machteld-de-vries-2021

Mw. mr. M. de Vries

Teamleider Juridische en Bestuurlijke zaken
Omgevingsdienst Haaglanden

Verenigingsbureau

Op het secretariaat zijn werkzaam:

Natasja Teesing
bureausecretaris

Caitlin Doevendans & Shardyene Anastacia
administratief medewerker

Jaarbericht 2023

Bijeenkomsten, verslagen, VMR Scriptieprijs 2023 en columns

De VMR is een vereniging, ondersteund door het VMR secretariaat. De activiteiten komen voornamelijk tot stand met behulp van de vrijwillige inzet van de bestuursleden, de leden van de werkgroepen en de inzet van anderen als spreker of mede-bedenkers van bijeenkomsten. 

In het jaaroverzicht 2023 vindt u informatie en literatuurtips bij de bijeenkomsten, de verslagen, de uitslag van de VMR Scriptieprijs 2023 en diverse columns.

Jaaroverzicht 2023