VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2021 Activiteit
4 februari
donderdag
14:00 tot
16:00
Omgevingsverordeningen: ontwikkelingen, trends en gevolgen
WEBINAR

Nieuws

VMR Webinar Citizen sensing - Anna Berti Suman

Datum: 19 november 2020  -  Auteur: Secretariaat VMR
On the 18th of November 23 participants listened to the VMR Webinar on 'Citizen sensing: the potential of collected data for litigation and mediati... Lees meer

VMR UU Publicatie '2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland

Datum: 17 november 2020  -  Auteur: Redactie VMR-UU Publicatie
In de Klimaat- en energieverkenning (KEV) 2020 constateert het PBL dat er voor wat betreft emissiereductie maar beperkt vooruitgang is geboekt ten ... Lees meer

Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen?

Datum: 17 november 2020  -  Auteur: Sanne Akerboom
Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen? Het belang van de effectiviteit van beleid was nog nooit zo groot: in een k... Lees meer

VMR Leergang

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Promotieonderzoeken

Agenda voor promoties:

Climate-Proofing International Water Cooperation: Building Flexibility Into Transboundary Water Allocation Agreements, M. Jafroudi, Tilburg University, 4 december, LIVE STREAM

VMR Scriptieprijs 2021

Tweejaarlijks beoordeelt een jury ingezonden scripties over het internationaal of nationaal milieu-, water- of natuurbeschermingsrecht. De beste scriptie ontvangt de VMR Piet Gilhuis Scriptieprijs.

In het voorjaar van 2021 selecteert de jury de beste scriptie.

De uitreiking vindt plaats tijdens de VMR Actualiteitendag 2021.

Voor inzending komen in aanmerking de aan een Nederlandse universiteit, Hbo-opleiding of bestuursacademie met een voldoende beoordeelde afstudeerscripties op het terrein van het milieurecht, beoordeeld in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Uw inzending ontvangen wij graag uiterlijk 1 maart 2021.

Meer over de scriptieprijs

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert gedurende het hele jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Sprekers komen uit verschillende sectoren en belichten gezamenlijk een thema, zodat u vanuit verschillende invalshoeken wordt geinformeerd en een genuanceerd beeld kunt ontwikkelen.

Tijdens de jaarlijkse VMR Actualiteitendag informeren deskundigen u kort en krachtig over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Bekijkt u hier de agenda.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn twee werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht en

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Meer over werkgroepen

Aankondiging vacature of activiteit

Wilt u een vacature of activiteit onder de aandacht brengen?

Neemt u contact op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

VMR blokje

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?