VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2023 Activiteit
30 maart
donderdag
09:30 tot
16:30
VMR Actualiteitendag 2023
Geertekerk Utrecht en via LIVE stream
1 juni
donderdag
15:00 tot
17:00
De windturbineproblematiek: van NIMBY naar win-win(d)
Pondera Arnhem, Amsterdamseweg 13, Arnhem

Nieuws

Mobiliteitssector moet grote bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen: wat staat haar te wachten en wat wordt de rol van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt?

Datum: 16 maart 2023  -  Auteur: Jan Reinier van Angeren en Valérie van 't Lam
Mobiliteit heeft een aanzienlijk aandeel in de totale emissie van broeikasgassen in Nederland. De uitstoot daalt geleidelijk, maar niet snel genoeg... Lees meer

Water Action Agenda, geen woorden maar daden na UNWater 2023

Datum: 01 februari 2023  -  Auteur: Marga Robesin
Dit jaar is 22 maart niet alleen World Water Day, maar ook de start van de UN 2023 Water Conference (nog korter UNWater23) in New York.[1] ‘Effect... Lees meer

Is het einde van het Energiehandvest in zicht?

Datum: 20 december 2022  -  Auteur: Laurens Ankersmit
Op 18 oktober 2022 kondigde  minister voor klimaatzaken Rob Jetten aan dat Nederland uit het Energiehandvestverdrag stapt. Een belangrijke stap voo... Lees meer

Nieuwe regels tegen greenwashing: een kleine stap in de groene richting

Datum: 29 november 2022  -  Auteur: Gerbrich Kozijn
De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar voorstellen gedaan om duurzame en eerlijke handelsketens in Europa op verschillende vlakken te stimu... Lees meer

VMR Scriptieprijs 2023

Eens in de twee jaar kunnen studenten deelnemen aan de VMR Scriptieprijs, de Piet Gilhuis Scriptieprijs. In 2023 heeft u weer een kans! Wordt of is uw scriptie over milieurecht afgerond tussen 1 september 2021 en 1 september 2023? Dan kunt u meedoen!

Wij ontvangen uw scriptie graag vóór 1 september 2023 via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Meer over de scriptieprijs

Activiteiten van derden

bijz-strafrecht-academie

Leergang Bestuurlijke Boete - start 16 februari 2023

Handhaving van de Omgevingswet - 7 en 21 maart 2023

VMR Leergang

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

VACATURES

logo-odru-in-3-pms-kleuren

Jurist Milieu & Omgeving

Ben jij een Jurist Milieu & Omgeving? Zou je graag bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht willen werken om samen bij te dragen aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving waar we veilig kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!

logovogelbescherming
Jurist natuurbescherming

Vogelbescherming Nederland komt graag in contact met een jurist met kennis van het natuurbeschermingsrecht en een hart voor vogels, natuur en mensen....leest u hier verder...

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.