VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2021 Activiteit
4 februari
donderdag
14:00 tot
16:00
WEBINAR: Omgevingsverordeningen: ontwikkelingen, trends en gevolgen
WEBINAR
17 maart
woensdag
14:00 tot
17:00
WEBINAR: Bodemdaling in veenweidegebieden
ONLINE

Nieuws

Welke (internationale) doelen ziet Nederland zich gesteld bij de opgave het niveau aan broeikasgassen terug te dringen?

Datum: 26 januari 2021  -  Auteur: Edward Brans en Marije van Mannekes
Nederland staat voor een enorme uitdaging waar het betreft het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. De recent verschenen bundel ‘2030: ... Lees meer

OESO due diligence. De sleutel tot het beteugelen van door multinationale ondernemingen veroorzaakte negatieve klimaateffecten?

Datum: 19 januari 2021  -  Auteur: Martijn Scheltema
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft in 1972 de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen opgesteld d... Lees meer

Rho Adviseurs zoekt Jurist Omgevingsrecht

Datum: 11 januari 2021  -  Auteur: Secretariaat VMR
RHO Adiseurs zoekt een JURIST OMGEVINGSRECHT Als jurist omgevingsrecht ben je actief betrokken bij de kwaliteitsbewaking van onze advisering en ... Lees meer

VMR Leergang

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Promotieonderzoeken

Agenda voor promoties:

Regulation Offshore Electricity Infrastructure in the North Sea, C. Nieuwenhout, Rijksuniversiteit Groningen, 16 november 2020

Climate-Proofing International Water Cooperation: Building Flexibility Into Transboundary Water Allocation Agreements, M. Jafroudi, Tilburg University, 4 december 2020

VACATURES

Rho Adiseurs zoekt een

JURIST OMGEVINGSRECHT

Als jurist omgevingsrecht ben je actief betrokken bij de kwaliteitsbewaking van onze advisering en lever je een actieve bijdrage aan relatiebeheer, marktverkenning en de productontwikkeling binnen Rho Adviseurs. Met jouw vakinhoudelijke bijdrage aan integrale en specialistische adviezen, maak je uiteindelijk gebiedsontwikkelingen mogelijk.

Bekijkt u hier de vacature

VMR Scriptieprijs 2021

Tweejaarlijks beoordeelt een jury ingezonden scripties over het internationaal of nationaal milieu-, water- of natuurbeschermingsrecht. De beste scriptie ontvangt de VMR Piet Gilhuis Scriptieprijs.

In het voorjaar van 2021 selecteert de jury de beste scriptie.

De uitreiking vindt plaats tijdens de VMR Actualiteitendag 2021.

Voor inzending komen in aanmerking de aan een Nederlandse universiteit, Hbo-opleiding of bestuursacademie met een voldoende beoordeelde afstudeerscripties op het terrein van het milieurecht, beoordeeld in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Uw inzending ontvangen wij graag uiterlijk 1 maart 2021.

Meer over de scriptieprijs

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert gedurende het hele jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Sprekers komen uit verschillende sectoren en belichten gezamenlijk een thema, zodat u vanuit verschillende invalshoeken wordt geinformeerd en een genuanceerd beeld kunt ontwikkelen.

Tijdens de jaarlijkse VMR Actualiteitendag informeren deskundigen u kort en krachtig over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Bekijkt u hier de agenda.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Aankondiging vacature of activiteit

Wilt u een vacature of activiteit onder de aandacht brengen?

Neemt u contact op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

VMR blokje

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?