VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2024 Activiteit
23 mei
donderdag
13:30 tot
17:00
Verduurzaming gebouwde omgeving
De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht
20 juni
donderdag
14:00 tot
17:00
Bestuursrecht en Omgevingswet: theorie en praktijk
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
19 september
donderdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang - Energietransitie en MBA's
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
20 november
woensdag
14:00 tot
17:00
Het voorzorgsbeginsel in het omgevingsrecht
De WItte Vosch, Utrecht

Nieuws

Het potentieel van het omgevingsplan bij verduurzaming van de gebouwde omgeving

Datum: 01 mei 2024  -  Auteur: Jacco Karens
Gemeenten staan voor enorme uitdagingen om de klimaat- en energiedoelen van ‘Parijs’ te realiseren in de lokale context. Maar hoe vertaal je die do... Lees meer

Derogatie en mestfraude: een duivels dilemma

Datum: 29 april 2024  -  Auteur: Toine Spapens
Derogatie en mestfraude: een duivels dilemma Recent is in de agrarische sector veel onrust ontstaan over de aanstaande intrekking van de zogenoemd... Lees meer

Verduurzaming van woningen: vleermuizen en vogels tussen de wal en het schip

Datum: 23 april 2024  -  Auteur: Sander Kole
De aarde warmt in een hoog tempo op. In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken vastgelegd om een verdere stijging van de gemiddelde temperatu... Lees meer

Het claimen van CO2-compensatie: niet langer wenselijk?

Datum: 11 april 2024  -  Auteur: Sjoerd Bakker
Compensatie van CO2-uitstoot wordt door de tegenstanders ervan vaak als greenwashing weggezet. Op 20 maart jl. hebben zij een juridische overwinnin... Lees meer

(advertentie) - Bijzonder Strafrecht Academie

(advertentie) - Recent verschenen: Handboek Omgevingswet

handboek-omgevingswet-afbeelding

Het Handboek Omgevingswet biedt een onmisbare bron van kennis voor iedereen die in de omgevingsrechtelijke praktijk werkzaam is. Het is het meest complete en diepgaande overzicht van de Omgevingswet dat nu beschikbaar is, met bijdragen van vooraanstaande auteurs met ervaring in de (rechts)praktijk en in de wetenschap. Het boek is essentieel voor het verkrijgen van een grondige kennis over de inhoud, werking en implementatie van dit complexe rechtssysteem.

Meer informatie Boom Juridische uitgevers

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

VACATURE

U kunt hier een vacature plaatsen. Neemt u contact met ons op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.