VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Short report of the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change. Ecocide as an International Crime

Geplaatst op 28-03-2023  -  Categorie: Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Julian Boer, Utrecht University

Last week the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change; Ecocide as an International Crime took place at the Paushuize in Utrecht, jointly organized by UCWOSL and Renforce (Utrecht University School of Law) and Pathways to Sustainability together with the Dutch Association for Environmental Law. The aim of the conference was to reflect on the role of judiciary in mitigating climate change and to discuss the proposal to recognise ecocide as an international crime, together with the more than 100 participants. After an introduction by Chris Backes, Brian Preston, Hon Justice Land and Environment Court of New South Wales, Sydney, gave an engaging keynote address. Preston discussed several climate cases and shared his perspective as a judge, providing valuable insights into the challenges of holding governments and corporations accountable for their actions. The second keynote was delivered by Christina Voigt, Chair of the IUCN World Commission on Environmental Law and Professor at the University of Oslo. Voigt detailed her views on the background of the proposed ecocide provision as the fifth international crime in the Rome Statute, including her involvement in its drafting. Her presentation was informative and exciting, shedding light on the complexities of defining ecocide and the need for a legal framework to address it. The conference also included reflections and panel discussions with former A-G Jaap Spier and distinguished experts from Utrecht University, such as Nathalie Dobson, Edward Brans, Frank Biermann, Daan van Uhm and Cedric Ryngaert. They shared their perspectives on the legal and policy implications of the conference topics. The discussions were informative and thought-provoking, offering interesting perspectives on the challenges and opportunities of integrating climate protection into innovative legal frameworks. In short, the conference was a very enjoyable gathering for anyone interested in the future of our climate and environment, and the role of law in it.

 

Nederlands

 Afgelopen week vond de conferentie Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change; Ecocide as an International Crime plaats in het Paushuize te Utrecht, gezamenlijk georganiseerd door UCWOSL en Renforce (Utrecht University School of Law), Pathways to Sustainability en de VMR Bijeenkomsten - VMR (milieurecht.nl). Het doel van de conferentie was om gezamenlijk met de meer dan 100 aanwezigen te reflecteren op de rol van de rechterlijke macht bij het beperken van klimaatverandering, en het bespreken van het voorstel om ecocide te erkennen als een internationaal misdrijf. Na een introductie van Chris Backes volgde de boeiende keynote speech van Brian Preston, Hon Justice Land and Environment Court of New South Wales, Sydney. Preston besprak verschillende klimaatzaken en deelde zijn bijzondere perspectief als rechter, wat waardevolle inzichten bood in de uitdagingen bij het verantwoordelijk houden van regeringen en bedrijven voor hun acties. De tweede keynote werd verzorgd door Christina Voigt, voorzitter van de IUCN World Commission on Environmental Law en professor aan de Universiteit van Oslo. Voigt presenteerde haar visie op de achtergrond van de voorgestelde ecocide-bepaling als vijfde internationale misdrijf in het Statuut van Rome, waarbij ook haar betrokkenheid bij de totstandkoming van het artikel uitgebreid aan bod kwam. Haar presentatie was informatief en boeiend, en wierp licht op de complexiteit van het definiëren van ecocide en de noodzaak van een juridisch kader om het aan te pakken. Verder omvatte de conferentie reflecties van en paneldiscussies met voormalig A-G Jaap Spier en experts verbonden aan de Universiteit Utrecht, zoals Nathalie Dobson, Edward Brans, Frank Biermann, Daan van Uhm en Cedric Ryngaert. Zij deelden hun perspectieven over de juridische en beleidsmatige implicaties van de thema's van de conferentie. De discussies waren informatief en prikkelend, en boden interessante perspectieven in de uitdagingen en kansen bij het integreren van klimaatbescherming in vernieuwende juridische kaders. Kortom, de conferentie was een erg mooie bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van ons klimaat en milieu en de rol van het recht daarbij.

 

Report written by Julian Boer, Utrecht University