VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

De kansen van flexibiliteit in de Omgevingswet voor duurzame ontwikkeling

Geplaatst op 05-02-2021  -  Categorie: Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Lianne Barnhoorn en Rieneke Jager

Flexibiliteit wordt in de Omgevingswet genoemd als antwoord op de steeds complexere opgaven in de fysieke leefomgeving en als middel om de duurzame ontwikkeling te bevorderen. Maatwerkvoorschriften, maatwerkregels en gelijkwaardige maatregelen zijn instrumenten die deze ruimte moeten bieden. Met deze instrumenten kan worden afgeweken van algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In hoeverre kunnen gemeenten en provincies deze instrumenten inzetten om de energietransitie te versnellen? Leest u verder via de Blogreeks Klimaat- en Energiebundel Pels Rijcken