VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Met recht naar een circulaire economie

Reeksnr: 2017-1

Dhr. mr. dr. J.R.C. Tieman
Afval of grondstof in een circulaire economie - op zoek naar meer rechtszekerheid
Hoofdstuk 2, blz: 17

Dhr. mr. R.G.J. Laan
Circulaire economie gebaat bij non-circulaire rechtspraak
Hoofdstuk 3, blz: 65

Dhr. T. Houben
Het afvalstoffenbegrip in circulair perspectief: ervaringen uit de praktijk - Naar meer vertrouwen en samenwerking tussen overheid en bedrijven
Hoofdstuk 4, blz: 81

Mevr. mr. dr. A.M.E. Veldkamp
Het afvalstoffenbegrip in circulair perspectief: ervaringen uit de praktijk - Naar meer vertrouwen en samenwerking tussen overheid en bedrijven
Hoofdstuk 4, blz: 81

Mevr. mr. dr. A.M. Keessen
Mest als grondstof en als afvalstof
Hoofdstuk 5, blz: 95

Dhr. mr. R.J.A. Donner
Van afval naar grondstof; kan productregelgeving het afvalstoffenrecht vervangen?
Hoofdstuk 6, blz: 115

Mevr. A. Corini
Naar een circulaire voedselketen - Juridische uitdagingen voor het inzetten van insecten als technologische sluitschakel
Hoofdstuk 7, blz: 131

Dhr. prof. mr. dr. B.M.J. van der Meulen
Naar een circulaire voedselketen - Juridische uitdagingen voor het inzetten van insecten als technologische sluitschakel
Hoofdstuk 7, blz: 131

Dhr. mr. drs. L.A.J. Spaans
Circulaire economie: meer dan minder afval alleen
Hoofdstuk 8, blz: 151

Dhr. prof. dr. CH.W. Backes, LL.M
Faciliteert het omgevingsrecht innovaties op weg naar een circulaire economie?
Hoofdstuk 9, blz: 167

Mevr. mr. dr. A. Gerbrandy
Circulaire economie en de grondslagen van het mededingingsrecht
Hoofdstuk 10, blz: 185