VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Milieurecht in transitie, Jubileumbundel 40 jaar VMR

Reeksnr: 2022-2

Dhr. prof. mr. K.J. de Graaf
De geschiedenis die wij delen en de toekomst die wij willen
Hoofdstuk 1, blz: 13

Mevr. mr. N. Teesing
De geschiedenis die wij delen de toekomst die wij willen
Hoofdstuk 1, blz: 13

Dhr. mr. dr. P.P. van der Lee
Illustratie Paul van der Lee
Hoofdstuk 2, blz: 15

Dhr. drs. H.G. von Meijenfeldt
Van rode lantaarn naar groene kopgroep
Hoofdstuk 3, blz: 17

Dhr. prof. mr. dr. N.S.J. Koeman
Veertig jaar milieurecht: van reguleren naar transformeren
Hoofdstuk 4, blz: 23

Mevr. mr. R.A. Jager
Veertig jaar VMR: twee generaties over de ontwikkeling van het milieurecht
Hoofdstuk 5, blz: 31

Mevr. mr. T. Rotscheid
Veertig jaar VMR: twee generaties over de ontwikkeling van het milieurecht
Hoofdstuk 5, blz: 31

Mevr. mr. A.M.J. van der Harten
Veertig jaar VMR: twee generaties over de ontwikkeling van het milieurecht
Hoofdstuk 5, blz: 31

Mevr. prof. mr. M.G.W.M. Peeters
Een halve eeuw na 'Stockholm': over het luiden van de noodklok met de VMR als veilige haven
Hoofdstuk 6, blz: 35

Mevr. mr. drs. J.H.I. van Dijk
Waarom de VMR over veertig jaar drie keer zo groot zal zijn
Hoofdstuk 7, blz: 43

Dhr. F.P.T. van de Coevering
Waarom de VMR over veertig jaar drie keer zo groot zal zijn
Hoofdstuk 7, blz: 43

Dhr. mr. M.J.H.M. Verhoeven
Rechterlijke toetsing in het milieurecht
Hoofdstuk 8, blz: 53

Dhr. prof. mr. J.M. Verschuuren
Veertig jaar milieurechtelijk onderzoek: van milieurechtnaar Aarderecht
Hoofdstuk 9, blz: 63

Dhr. mr. dr. H.C. Borgers
Duurzame integratie van het milieurecht in het omgevingsrecht
Hoofdstuk 10, blz: 73

Dhr. mr. drs. L.A.J. Spaans
CO2 discrimineert niet. Een verkenning van nieuwe regelgeving voor CO2 beprijzing (CBAM) en het gelijke speelveld binnen het milieurecht
Hoofdstuk 11, blz: 73

Mevr. mr. M.A.M. Dieperink
CO2 discrimineert niet. Een verkenning van nieuwe regelgeving voor CO2 beprijzing (CBAM) en het gelijke speelveld binnen het milieurecht
Hoofdstuk 11, blz: 79

Dhr. mr. drs. L.A.J. Spaans
CO2 discrimineert niet. Een verkenning van nieuwe regelgeving voor CO2 beprijzing (CBAM) en het gelijke speelveld binnen het milieurecht
Hoofdstuk 11, blz: 79

Dhr. prof. mr. K.J. de Graaf
Naar een dynamische(re) milieuvergunning. Bye-bue bestaande rechten?
Hoofdstuk 12, blz: 87

Mevr. mr. dr. H.D. Tolsma
Meer of minder rechtsbescherming voor betrokken burgers of nimby's? Over toegang tot de bestuursrechter in het omgevingsrecht
Hoofdstuk 13, blz: 97

Dhr. mr. H.W. de Vos
De (door)ontwikkeling van de Omgevingswet
Hoofdstuk 14, blz: 109

Dhr. mr. dr. J.H.G. van den van den Broek
De Omgevingswet is nog niet af
Hoofdstuk 15, blz: 117

Dhr. drs. H.E. Woldendorp
De 'onoverwinnelijke' Armada: wetgeven onder de Omgevingswet
Hoofdstuk 16, blz: 125

Dhr. mr. R. Benhadi
Het omgevingsplan als besluit waarbij schaarse geluidruimte wordt toebedeeld
Hoofdstuk 17, blz: 139

Dhr. mr. dr. R.H.W. Frins, LL.M
Naar meer elektronisch milieutoezicht (op afstand)
Hoofdstuk 18, blz: 151

Dhr. R.M.J. de Rijck
Raakpunten zonder verbinding. Observaties over de verhouding tussen bestuurs- en strafrecht
Hoofdstuk 19, blz: 157

Mevr. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam
Wat is nodig voor een duurzaam milieu(straf)recht?
Hoofdstuk 20, blz: 165

Mevr. M. van der Linden
Wat is nodig voor een duurzaam milieu(straf)recht?
Hoofdstuk 20, blz: 165

Mevr. mr. M. Velthuis
Uitdagingen bij strafrechtelijke handhaving van het milieurecht
Hoofdstuk 21, blz: 175

Dhr. mr. G.C.W. van der Feltz
Zoöp en de natuur als drager van rechten
Hoofdstuk 22, blz: 183

Dhr. mr. dr. F.H. Kistenkas
Veertig jaar milieurecht: de emancipatie van het natuurbeschermingsrecht
Hoofdstuk 23, blz: 191

Dhr. prof. mr. dr. A.G.A. Nijmeijer
De eco-regeling in het GLB 2023-2027: biodiversiteit als keuzemenu
Hoofdstuk 24, blz: 199

Mevr. mr. drs. M.M. Kaajan
Natuurbescherming in een veranderende wereld
Hoofdstuk 25, blz: 207

Dhr. mr. dr. A. Trouwborst
De sleutelrol van megafauna in natuurherstel: een juridisch-ecologische beschouwing
Hoofdstuk 26, blz: 215

Dhr. mr. H.M. Dotinga, LL.M
EU-natuurherstelwet voor aangetaste ecosystemen op het land en in de zaa
Hoofdstuk 27, blz: 223

Dhr. mr. T.J.H. Verstappen
Tijd om 'geur' te bekennen: alleen meten is weten
Hoofdstuk 28, blz: 231

Dhr. mr. dr. P. Mendelts
Een (beperkte) blik op de toekomst van het natuurbeschermingsrecht
Hoofdstuk 29, blz: 239

Dhr. mr. dr. ir. J.J.H. van Kempen
Naar een versterkte en verbrede reikwijdte van het waterkwaliteitsrecht
Hoofdstuk 30, blz: 245

Mevr. mr. M.A. Robesin
De hoogste tijd voor een mondiaal Waterschaarsteverdrag
Hoofdstuk 31, blz: 253

Dhr. prof. mr. dr. H.J.M. Havekes
Waterheffingen
Hoofdstuk 32, blz: 263

Mevr. mr. J.M. Bazelmans
Waarom en hoe klimaat-due diligence in IMVO-wetgeving moet worden opgenomen
Hoofdstuk 33, blz: 271

Dhr. mr. J.R. van Angeren
Milieudoelstellingen bereiken met handelssystemen
Hoofdstuk 34, blz: 281

Dhr. dr. W.TH. Douma
Gebrekkige bescherming van mens en milieu in de praktijk: over falende handhavers, sjoemelsoftware en sjoemelsigaretten
Hoofdstuk 35, blz: 293

Dhr. mr. J.A.M. van der Velden
Wat heeft veertig jaar Wet geluidhinder ons gebracht?
Hoofdstuk 36, blz: 301

Dhr. mr. R.G.J. Laan
Naar een verminderde reikwijdte van het afvalstoffenrecht
Hoofdstuk 37, blz: 309

Dhr. mr. dr. J.R.C. Tieman
Milieurecht met een gebruiksaanwijzing. Het Handelingskader PFAS en de Leidraad afvalstoffen of product
Hoofdstuk 38, blz: 317