VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen

Reeksnr: 2019-1

Dhr. prof. mr. K.J. de Graaf
Mest: (te) gefragmenteerd geregeld
Hoofdstuk 2, blz: 27

Dhr. mr. dr. P. Mendelts
Mest: (te) gefragmenteerd geregeld
Hoofdstuk 2, blz: 27

Dhr. mr. dr. R.H.W. Frins, LL.M
De val van het Programma Aanpak Stikstof: van ontwikkelingsruimte naar ruim baan voor bron- en herstelmaatregelen?
Hoofdstuk 3, blz: 45

Dhr. prof. dr. A.C.M. Spapens
Mestfraude: een groen criminologisch perspectief
Hoofdstuk 4, blz: 65

Dhr. prof. mr. C.J. Bastmeijer
De juridische bescherming van boerenlandvogels
Hoofdstuk 5, blz: 85

Dhr. mr. H.M. Dotinga, LL.M
De juridische bescherming van boerenlandvogels
Hoofdstuk 5, blz: 85

Dhr. A. van Kreveld
De juridische bescherming van boerenlandvogels
Hoofdstuk 5, blz: 85

Dhr. mr. dr. A. Trouwborst
De juridische bescherming van boerenlandvogels
Hoofdstuk 5, blz: 85

Mevr. mr. drs. M.M. Kaajan
Bescherming van natuur tegen effecten van landbouw via het ruimtelijk spoor
Hoofdstuk 6, blz: 119

Dhr. mr. M.J.H.M. Verhoeven
De agrarische sector en de Wabo
Hoofdstuk 7, blz: 141

Dhr. mr. T.J.H. Verstappen
Veehouderij en volksgezondheid in het kader van de omgevingsvergunning milieu
Hoofdstuk 8, blz: 159

Mevr. mr. drs. A. de Vries-Stotijn
De Europese Gewasbeschermingsmiddelen Verordening
Hoofdstuk 9, blz: 179

Dhr. mr. drs. J. Rutteman
Handhaving van voorschriften ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Hoofdstuk 10, blz: 211

Dhr. prof. mr. J.M. Verschuuren
Landbouw en klimaatverandering: transitie naar klimaatslimme landbouw nog in de kinderschoenen
Hoofdstuk 11, blz: 227

Dhr. mr. dr. F.A.G. Groothuijse
Een onlosmakelijk maar kwetsbaar verband: landbouw en water
Hoofdstuk 12, blz: 249

Mevr. prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick
Een onlosmakelijk maar kwetsbaar verband: landbouw en water
Hoofdstuk 12, blz: 249

Dhr. prof. mr. D.W. Bruil
Bodem, landbouw en duurzaamheid
Hoofdstuk 13, blz: 301